Politika kvality

I odpad se může stát zdrojem!

Politika kvality

I odpad se může stát zdrojem!

Společnost MH Odpady s.r.o. se ve své provozovně v Drhovicích zabývá nakládáním s odpady a jejich následným zpracováním ve vysoké kvalitě.  Zpracované odpadní suroviny vyvážíme do celého světa.

Krédem naší společnosti je navrátit odpadní suroviny zpět do procesu výroby a tím přispívat k tomu, aby se zamezilo dalšímu znečišťování naší planety.

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

N

Plnit závazky vůči zákazníkům a poskytovat produkty a služby v požadovaných termínech a kvalitě a tím zvyšovat jejich spokojenost.

N

Preferovat poskytování takových produktů a služeb, které splňují požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost produktů, v návaznosti na požadavky zainteresovaných stran, včetně příslušných správních orgánů.

N

Dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a EU, požadavky předpisů vztahující se k produktům a procesům vycházejících z kontextu organizace.

N

Plnit ostatní požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím aspektům, vyplývajícím z vyhodnocení rizik a příležitostí.

N

Řízením a minimalizací rizik regulovat negativní dopady na životní prostředí, pracovní prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost produktu a tím předcházet případným havarijním situacím.

N

Předcházet znečišťování životního prostředí a eliminovat negativní dopad případných havarijních situací.

N

Vytvořit finanční zdroje, zajistit požadovanou odbornou způsobilost pracovníků a nezbytné technické a organizační podmínky pro udržování systému managementu kvality a životního prostředí.

N

Informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance o aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí.

N

Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení předpokládaných výsledků v oblasti kvality produktů, procesů, životního prostředí a minimalizaci rizik.

N

Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu kvality na základě kontextu organizace, stanovených procesů a opatření pro minimalizaci rizik.

N

Motivovat všechny pracovníky k vykonávání kvalitní práce, k dodržování požadavků týkajících se zavedeného systému kvality a životního prostředí k plnění požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran.

N

Plně podporovat realizaci politiky kvality a životního prostředí, vycházející ze strategie společnosti.

N

Zabezpečit potřebné zdroje k jejímu naplňování.

N

V případě jakýchkoliv problémů a připomínek k činnosti ve vztahu k životnímu prostředí je možné obrátit se na jednatelku společnosti na adrese: Marie Fulierová, Meziříčí 81, 391 31 Meziříčí, e-mail: fulierova@odpadymh.cz.

Motto společnosti: I odpad se může stát zdrojem!

V tomto smyslu byla stanovena tato politika kvality a životního prostředí.

Chcete prodat nebo odkoupit odpadní suroviny?

MH Odpady s.r.o.
Meziříčí 81
bývalý vojenský areál Drhovice
391 31 Meziříčí

IČZ: CZC00296
IČO: 28085795
DIČ: CZ28085795

+420 608 310 303 (Fulierová)
E-mail: info@odpadymh.cz
E-mail: fulierova@odpadymh.cz