Životní prostředí

V oblasti životního prostředí dodržujeme veškeré normy a postupy, které vycházejí z legislativy ČR a EU. Společnost MH Odpady s.r.o. je držitelem stříbrných certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a nositelem povolení o nakládání s odpady pod identifikačním kódem: CZ00296.

my a živ. prostř.