Certifikáty

 

 

 

 

Výpis ze Živnostenského rejstříku k nahlédnutí zde

Rozhodnutí o nakládání s odpady k nahlédnutí  zde

Výpis s obchodního rejstříku k nahlédnutí zde

Osvědčení o registraci DIČ k nahlédnutí zde